Minecraft-pelikerho saameksi

Samisk minecraft klubb

School of Gaming tilbyr samiskspråklig dataspillsirkler i samarbeid med Deanuleagis sámástit -prosjektet. Deanuleagis sámástit er et toårig (2020-2022) Interreg Nord -prosjekt, som har som mål å styrke samisk språk, -kultur og tradisjonell kunnskap i Tanadalen med blant annet samiskspråklig og grenseoverskridende fritidsaktiviteter.

Vårens 2021 samiskspråklige dataspillsirkler er ment for Deanuleagis sámástit-prosjektets målgruppe, Tanadalens barn og ungdommer både på Finsk og Norsk side av landegrensene.

Vi starter opp ytterlige samiskspråklige dataspillsirkler høsten 2021 – og til disse ønsker vi velkommen til alle samiskspråklige barn og ungdommer fra hele verden! Du kan registrere ditt barns interesse for å delta på høstens dataspillsirkler via nettskjemaet, som ligger nederst på siden. Vi vil i ettertid holde kontakt med deg. Obs! Høstens sirkler kan ha månedlige deltagerbetaling. Vi informerer mer om dette, når finansieringen er avklart. Registrer ditt barns interesse uavhengig av dette, registreringen er ikke bindene påmelding!

Er du interessert å bli vår nye samiskspråklig kursleder i dataspillopplæring? Søk plass på utdanning her.