School of Gaming Galactic Oy (SOG) on suomalainen yhteiskunnallinen vaikuttavuusyritys. Toimintamme tähtää positiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen lasten ja nuorten parissa tehtävän koulutus-, kasvatus- ja valmennustyön avulla.

Lasten ja nuorten parissa tehtävä digitaalinen nuorisotyö tähtää elämänhallintataitojen ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseen sekä syrjäytymisen ja sosiaalisen eriarvoistumisen ehkäisemiseen. SOG:n toiminnan ydin on digitaalisessa nuorisotyössä, jossa käytämme e-urheilua ja pelaamista sillanrakentajana. Toimintamme tavoite on pelikulttuurin tukemisen lisäksi vahvasti kasvatuksellinen.

Suhde itseen

Kuka minä olen? Terve minä-suhde merkitsee, että hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Se merkitsee myös halua kehittää itseään ihmisenä ja varustaa itsensä tulevaisuutta varten riittävillä taidoilla ja tiedoilla. Sekä kykyä osata erottaa oikea ja väärä, tehdä oikein ja vastustaa vääryyttä

 

Suhde toisiin

Kuinka voin olla avuksi muille? Suhde toisiin merkitsee  erilaisuuden hyväksymistä ja kunnioittamista. Se merkitsee toisten ihmisten auttamista ja heistä huolehtimista olivat he keitä tahansa, tulivat he mistä hyvänsä.

Suhde maailmaan

Miten voin olla hyödyksi ympäröivälle maailmalle? Jokaiselle paikan löytäminen yhteiskunnasta siten, että voi olla aktiivisesti rakentamassa parempaa tulevaisuutta paikallisesti, mutta myös globaalilla tasolla, ja olla lisäämässä ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä ymmärrystä.

 

Suhde pelaamiseen, mediaan ja teknologiaan

Kuinka selviytyä tervejärkisenä teknologian, pelien ja median viidakossa? Terveellisen kriittinen lähestyminen informaatiota ja mediaa kohtaan, taidot suodattaa väärä tieto oikeasta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kohtuullisuuden ymmärtäminen pelien ja teknologian kiehtovan ja koukuttavan maailman suhteen.

 

 

Olemme saaneet hankerahoitusta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta School of Gaming -franchise-konseptin ja SOG Gamer’s Arena sosiaalisen alustan kehittämiseen sekä franchise- ja koulutuskonseptien kansainvälistämiseen.

SOGGA:n kehitys on hyvässä vauhdissa, soggilaisia vilisee jo neljällä mantereella ja konseptimme on herättänyt kiinnostusta Latinalaista Amerikkaa myöten.

Suomalainen kasvatusosaaminen leviää peli-ilon avulla ympäri maailmaa.

Kehityshanke toteutetaan 31.01.2020 – 31.6.2021 välisenä aikana