Tulevaisuuden taidoilla (21st century skills) tarkoitetaan niitä taitoja, joita lapset ja nuoret tulevat tarvitsemaan, kun he kasvavat tulevaisuuden kansalaisuuteen. Useat digitaaliset pelit soveltuvat hyvin tulevaisuuden taitojen harjoittelemiseen ja oppimiseen. Niiden avulla on mahdollista kehittää mm. ongelmanratkaisukykyä, luovuutta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

School of Gaming (SOG) toiminnan keskiössä on tulevaisuuden taitojen opettaminen pelaamisen kautta. Kasvatustavoitteenamme on, että yksilö oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan. Toimintamme piirissä omaksutaan tietoja, taitoja, asenteita sekä arvoja, jotka auttavat elämässä eteenpäin.

Tarjoamme laadukasta valmennusta niin lapsille kuin nuorille suosikkipelien parissa. Valmennusryhmiä ohjaavat taitavat pelikasvattajamme, joilla on pitkä kokemus lasten ja nuorten parissa työskentelystä. Valmennustemme sisältö on monipuolinen ja huomioi laajasti erilaisten taitojen karttumisen. Pelikohtaisten taitojen kehittämisen lisäksi kiinnitämme huomiota muun muassa tiimityöskentelyyn, vuorovaikutustaitoihin sekä positiiviseen nettikäyttäytymiseen.

Verkkovalmennuksemme toimivat valtakunnallisesti. Osallistujalla tulee olla käytössä tietokone tarvittavine oheislaitteineen (hiiri, näppäimistö, kuulokkeet ja mikrofoni) sekä tietysti toimiva verkkoyhteys.

Iltapäiväkerhot

Kahtena päivänä viikossa taitavat ohjaajamme johdattelevat lapset opettavaiselle seikkailulle verkon välityksellä.

Etävalmennus

Fortnite-valmennuksessa käydään läpi mm. rakennustekniikoita, edit-mekaaniikkaa, tähtäämistä sekä tiimityöskentelyä.

Mikko "Reksi" Perälä

Rehtori
+ 358 40 7453749

Kysyttävää? - Ota yhteyttä meihin

12 + 5 =