Esports Education

Esports Education valmennukset ovat tulossa! Yhteen ryhmään otetaan 12 gameriä eli esporttaajaa. Syyskuussa 2022 aloitellaan!

Esports Education valmennukset ovat lapselle ensimmäinen askel e-urheilun maailmaan. Tavoitteellista harjoittelua, tärkeitä elämäntaitoja ja yrittäjyyskasvatusta, liikunta- ja hyvinvointivalmennusta ja joukkuepelaamista sekä kilpailullisia turnauksia samanhenkisessä seurassa osaavan pelivalmentajan johdolla.

Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä e-urheilusta voi tulla lapsen hyvinvointia lisäävä hieno harrastus. Moni mieltää e-urheilun ja pelaamisen negatiiviseksi asiaksi, mutta School of Gamingin 3E Esports Education -ohjelman avulla pelaamisesta tehdään positiivinen voima nuoren elämään.

Ohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta: e-urheiluvalmennuksesta, liikuntakasvatuksesta ja yrittäjyyskasvatuksesta. Näitä kaikkia tarvitaan myöhemmin elämässä, tulipa nuoresta pro-e-urheilija tai ei.

Tutustu Esports Education ohjelmaan alla. Oheisista kuvakkeista pääset ilmoittautumaan ryhmiin.

Pre-Esports

9–12-vuotiaille

Esports Education Academy
(haku aukeaa pian!)

13–15-vuotiaille

Lyhyesti 3E-ohjelmasta

3E-ohjelma on rakennettu kolme lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua tukevan osa-alueen varaan:

  • Esports eli e-urheiluvalmennus
  • Exercise eli liikuntakasvatus ja
  • Entrepreneurship eli yrittäjyyskasvatus.

Näiden kolmen elementin avulla ohjelmaan osallistujat saavat opetusta ja ohjausta, tukea ja työkaluja hyödyntää pelaamista omien vahvuuksiensa löytämisessä, opiskelu- ja työuravaihtoehtojen etsimisessä, hyvien fyysisen suorituskyvyn ja henkisen hyvinvoinnin käytäntöjen tuomisessa omaan elämään sekä hyödyllisten tulevaisuuden taitojen omaksumisessa. Näitä kaikkia voidaan soveltaa kotona, sosiaalisessa kanssakäymisessä, koulussa ja tulevaisuuden opinnoissa sekä työelämässä.

E1

ESPORTS – E-URHEILUVALMENNUS

3E-ohjelman e-urheiluvalmennuksessa keskitytään gamereiden tulevaisuuden taitojen kehittämiseen käyttämällä hyväksi heidän luonnollista kiinnostusta peleihin, pelaamiseen ja kilpailutoimintaan. Valmennuksen painopisteenä on pelitaitojen kehittämisen lisäksi lasten ja nuorten kognitiivisen prosessin, ongelmanratkaisutaitojen, ryhmätyön, positiivisen kommunikoinnin, epäonnistumisen sietokyvyn ja sopeutumiskyvyn parantaminen.

3E-ohjelma sisällyttää osallistujien jokapäiväiseen elämään rutiineja, jotka auttavat heitä siirtymään pois liikkumattomasta (sedentary) elämäntyylistä. Systemaattinen tapa toimia ja terve annos kurinalaisuutta auttavat muodostamaan positiivisia ja jatkuvia käytäntöjä ja rutiineja lasten ja nuorten elämään.

E2

EXERCISE – LIIKUNTAKASVATUS

3E-ohjelma aktivoi gamereiden elämää siihen sisältyvän Gamer’s Gym -liikuntakonseptin (suom. Gamerin Kuntosali) avulla. Nuoret osallistuvat viikkotasolla useisiin motivoiviin ja hauskoihin liikunnallisiin haasteisiin ja tehtäviin, jotka edistävät aktiivista elämäntapaa ja luovat ajan kuluessa terveellisiä rutiineja heidän elämäänsä.

Valmiiksipureskeltujen intensiivisten fyysisten harjoitteluohjelmien tarjoamisen sijaan 3E-ohjelman kasvatuksellisena tavoitteena on muuttaa ajattelutapaa liikunnasta ja kuntoilusta auttamalla sisällyttämään fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin rutiinit jokapäiväiseen elämäämme ilman hammasten kiristelyä.

Ohjelmaa seuraamalla liikunnasta tulee rutiini ja tottumus, kun pakotetut ja stressiä aiheuttavat suorituskeskeiset harjoitteluohjelmat loistavat poissaolollaan. Ja parasta on, että Gamerin Kuntosalille ovat tervetulleita myös kaikki gamerin perheenjäsenet ja ystävät!

E3

ENTREPRENEURSHIP – YRITTÄJYYSKASVATUS

E-urheilu ja kilpapelaaminen on nouseva urheilu- ja mediateollisuuden ala. Osana 3E-ohjelmaa pyritään kehittämään nuorten taitoja ja ominaisuuksia, joista heille on hyötyä opiskelu- ja työelämässä. Vaikka “yrittäjyyskasvatus” saattaa kuulostaa irralliselta kokonaisuudelta, kun puhutaan e-urheilusta, niin samoja taitoja tarvitaan myös tavoitteellisessa pelaamisessa ja siinä menestymisessä.

Ja on lisäksi hyvä muistaa, että e-urheilun eli esportsin ympärille on jo nyt kehittynyt teollisuuden ala, jossa on kymmeniä ja taas kymmeniä eri ammattinimikkeitä. Suurimmasta osasta meistä ei tule pro-pelaajia, mutta unelma-ammatti voi löytyä jostain ihan siitä läheltä. Ohjelman yrittäjyyskasvatusosiossa opetellaan muun muassa mediataitoja, markkinointia, suunnitelmallisuutta ja johtajuutta, joista on nuorille hyötyä tulevaisuuden unelmaduunissaan.