Lyhyesti sanottuna: kyllä voi!

Mutta mennään perusteluissa paria sanaa pidemmälle. Moni jo tietääkin, että Minecraftista on moneksi. Me täällä School of Gamingissä eli SOGissa käytämme sitä työkaluna, kun haluamme opettaa gamereillemme tulevaisuudessa yleisesti tarvittavia taitoja. Sellaisia kuten keskustelu- ja kommunikointitaitoja, tunnetaitoja, ryhmätyöskentelyä, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.

Näitä kutsutaan myös tulevaisuuden taidoiksi (eng. 21st century skills), joita tarvitaan maailmassa, jossa tietokoneet ja tekoäly tekevät ison osan nykyisistä hommistamme.

Ohjelmoinnin perusteiden osaamista on taas verrattu tärkeydeltään lukutaitoon. Kaikkien ei tarvitse olla koodareita tulevaisuudessakaan, mutta on hyvä ymmärtää miten kaikki toimii.

Monet mieltävät ohjelmoinnin lähtökohtaisesti vaikeaksi, mutta sitä se ei ole. Ohjelmointi on tapa ajatella asioita muodossa, jossa tietokoneet pystyvät prosessoimaan annetut tiedot haluammaksemme lopputulokseksi.

Helppo analogia on kakkuresepti, jossa ihminen on tietokone ja kakkuresepti on tietokoneelle syötetty koodi. Jos ihminen, eli tässä tapauksessa tietokone, prosessoi annetun koodin, eli reseptin, virheettömästi, on lopputuloksena herkullinen kakku!

Minecraft tuo “motia”

Oppimisessa suurin tekijä on oppijan oma motivaatio eli nuorten kielellä “moti”. Sen tiedämme kaikki omasta kokemuksesta, että jos ei nappaa, niin ei se oppi kyllä mene jakeluun kirveelläkään. Yleensä motivaation esteenä ei ole niinkään sisältö itse, vaan miten se esitetään ja kuinka se tuodaan oppijan luo. Oppijalla täytyy olla motia!

Minecraft tuo motin oppimiseen. Pelillistetty ja tarinallistettu tekeminen on School of Gamingin lähtökohta pelikasvatustyössä. Näin myös silloin, kun opetellaan ohjelmoinnin perusteita.

Minecraftin avulla ohjelmoinnin perusteet oppii lähes tulkoon huomaamatta! Tarinan muotoon tehtyjä haasteita, joista selvitäkseen pitää luoda logiikkapiirejä, tilakoneita tai automatisoituja tehtäväketjuja Minecraftista tutuin keinoin.

Minecraft Education Edition tarjoaa hauskan ja kokeilevan ympäristön, jossa ohjelmointia voi opetella yhdessä muiden pelaajien kanssa. Minecraft Education Edition ei maksa osallistujalle mitään, vaan ne kuuluvat kerhon hintaan.

Haluatko mukaan?

School of Gaming aloittaa ohjelmoinnin opettamisen lapsille ja nuorille verkon välityksellä. Pienryhmissä tapahtuva opetus järjestetään kerran viikossa marraskuusta 2020 alkaen mahtavan pelikasvattajamme Sonja Lappalaisen johdolla. Oppimismoduulin nimi on “Ollaan koodeissa – Opi ohjelmointia Minecraftin avulla“, joka sijoittuu SOG-maailmaan, jossa pelikasvattaja Aleksi jo uusia gamereita odottaakin.

Ohjelmointi-kerhon lisäksi järjestämme tekniikasta kiinnostuneille gamereille “Minecraft-serverin salaisuudet” -kerhon myös kerran viikossa. Voit liittyä vaikka molempiin!

Kiinnostuitko? Sivuillamme voit liittyä “Postia reksiltä” -kirjeeseen jossa School of Gamingin reksi ilmoittelee uusista kerhoista, leireistä ja yhteisömme muista tapahtumista. Kirjeen tilaajat saavat myös tiettyjä etuisuuksia, joten kannattaa liittyä. 

Ollaan koodeissa - Opi ohjelmointia Minecraftin avulla     Minecraft-serverin salaisuudet, iltapäiväkerho jossa opetellaan luomaan omia pelimaailmoja