Monelle termi pelikasvattaja on vieras ja internetin välityksellä järjestettävät iltapäiväkerhot ja leirit voivat aiheuttaa hämmennystä. Siksi haluammekin avata millaista työtä pelikasvatus oikein on. Pelikasvattajamme Juuso Pekkarinen kertoo mitä normaaliin työpäivään sisältyy ja millaista on ohjata kerhoja Minecraftissa. Juuso on ollut School of Gamingin kelkassa muutaman kuukauden ja hän on aikaisemmin vetänyt mm. Minecraft-teemaisia työpajoja. Mitä pelikasvattaja sitten tekee? Juuso kiteyttää sen kerhojen ja leirien ohjaamiseen, mutta mukaan kuuluu myös teknisten ongelmien ratkomista. Pelikasvattaja kannustaa ja ohjaa positiiviseen kommunikointiin sekä huolehtii, että kaikilla kerholaisilla on mielekästä tekemistä ja he viihtyvät.

Miltä näyttää iltapäiväkerho Minecraftissa?

Kerhopäivä aloitetaan kartoittamalla mitä päivän aikana tullaan tekemään. Jos peliin on esimerkiksi tullut uusi päivitys niin mietitään millä tavoin päivän ohjelmaan saadaan lisättyä uusia ominaisuuksia. Kerhopäivän alussa odotetaan, että kaikki saapuvat paikalle ja sen jälkeen pidetään yhteinen aloitus. Aikaisemmin kerholaisten kanssa ollaan menty luovaan maailmaan ja kaikki ovat päässeet rakentamaan omia rakennelmia jonka jälkeen ollaan otettu mukaan erilaisia tehtäviä. Juuso kertoo, että monesti kerholaiset saavatkin itsekseen uusia ideoita, joita haluavat alkaa toteuttamaan ja kerhopäivä elää monesti itsestään.

Kysyimme mitkä hetket tuovat kerhojen vetämisessä onnistumisen tunteita. Juuson mielestä on palkitsevaa nähdä kun kerholaiset tekevät asioista yhdessä ja auttavat toinen toistaan. Tavoitteena on, että ohjaajan ei tarvitse olla koko ajan mukana neuvomassa ja ohjeistamassa. Hän myös pystyy luottamaan siihen, että voi ottaa muutaman ryhmäläisen omaan puheluun, jolloin he pystyvät tekemään itsenäisesti asioita ja tarvittaessa osaavat myös pyytää apua. Kerhojen aikana on myös muodostunut uusia ystävyyssuhteita ja monesti nuoret jäävät pelaamaan keskenään kerhopäivän jälkeen. 

Pelaaminen sosiaalisena ja kehittävänä tekemisenä

Millaisia tehtäviä kerhopäivän aikana sitten tehdään? Luovassa maailmassa on järjestetty erilaisia yhteisiä rakennusprojekteja ja yksi näistä on Kiltatalo. Rakennusprojektit jaetaan usein muutamiin osiin. Yksi tekee kirjastoa ja toinen keittiötä. Tämän kaltaiset projektit tukevat luovuutta ja yhteistyötaitoja. Juuso on painottanut juuri tämän kaltaisiin yhteisiin rakennusprojekteihin, jotta kerholaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja oppivat tekemään asioita yhdessä.

Nyt mukaan on saatu myös selviytymismaailma, jossa lähtökohdat ovat hieman erilaiset. Tarkoituksena on lähteä ryhmänä tutkimaan maailmaa ilman, että materiaaleja on loputtomasti saatavilla. Juuso on antanut siellä hieman pienempiä tehtäviä. Hän esimerkiksi lähettää osan kaivamaan materiaaleja kun taas toinen osa jää kylään suunnittelemaan mitä sinne voidaan rakentaa.

Juuso kertoo, että on upeaa nähdä kerhossa syntyneitä kaverisuhteita ja mainitsee, että monille netin kautta saadut kaverit ovat todella tärkeitä ja samanarvoisia muiden kavereiden kanssa. Pelaaminen nähdään usein negatiivisena, mutta se voi olla hyvinkin kehittävää. Tähän vaikuttaa paljon mitä pelataan ja keiden kanssa.